EHBO-vereniging Sint Martinus Heeze

Eerste Hulp in je eigen omgeving

Leden van de vereniging worden ook regelmatig gevraagd om te assisteren bij evenementen, zoals een paardenconcours, fiets 3-daagse, wandel 4-daagse, Brabantse dag etc.

Vraag tijdig als organisatie deze assistentie aan, omdat we als kleine vereniging niet altijd bij alle evenementen kunnen assisteren, omdat de hulpverleners al elders ingezet zijn. De activiteitencoördinator kan dan ook tijdig van te voren leden benaderen of ze kunnen assisteren.

Aanvraag hulpverlening bij evenement.

Evenementen waarvoor nog assistentie gezocht wordt.