EHBO-vereniging Sint Martinus Heeze

Eerste Hulp in je eigen omgeving

Privacystatement

EHBO-vereniging St. Martinus Heeze neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van leden. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de EHBO-vereniging St. Martinus Heeze.

Verwerking van persoonsgegevens

EHBO-vereniging St. Martinus Heeze verzamelt jouw persoonsgegevens via aanmeld/inschrijfformulieren en op andere manieren. Met jouw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen over herhalingslessen/hulpverlening evenementen of het bijhouden van een presentielijst en vaardigheden voor het kunnen verlengen van het EHBO-diploma. Je hebt recht op inzage en aanpassen van deze persoonsgegevens, stuur dan een email naar: secretariaat@ehboheeze.nl .

Heb je je aangemeld voor hulpverlening bij een activiteit/evenement dan gebruiken we jouw gegevens (alleen naam) uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder het informeren van de organisator over de personen die hulp komen verlenen. 

Uiterlijk binnen 1 jaar na het vervallen van het doel, door het opzeggen van het lidmaatschap, verwijderen wij jouw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of jij toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. 

Uw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en kunt zo nodig de EHBO-vereniging St. Martinus Heeze verzoeken om je gegevens te corrigeren of te verwijderen (dit laatste betekent beëindiging lidmaatschap omdat niet meer bijgehouden kan/mag worden de aanwezigheid bij herhalingslessen en behaalde competenties t.b.v. diplomaverlenging). Een verzoek tot inzage/aanpassing/verwijdering kun je richten aan secretariaat@ehboheeze.nl.  

Cookies

EHBO-vereniging St. Martinus Heeze gebruikt cookies alleen voor analyse gebruik website en uw voorkeuren en er worden absoluut geen persoonsgegevens opgeslagen of doorgegeven. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein, dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken, zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen, dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van sites, die u bezoekt. 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 
EHBO-vereniging St. Martinus Heeze
De Mandenmaker 11 
5591 NS Heeze 
040-2264714
secretariaat@ehboheeze.nl